Pod názvom Naše mesto začal tento dvojtýždenník vychádzať v roku 1985 (najskôr ako mesačník). Po dvojročnej prestávke vychádza od roku 2006 pod súčasným názvom Mestské noviny a prináša aktuality z mesta, samosprávy, kultúry, školstva a športu, informuje o nadchádzajúcich i uskutočnených podujatiach a akciách v meste. Mestské noviny dostávajú zdarma do poštových schránok pravidelne všetky domácnosti v meste.

Vydavateľom je mesto Žiar nad Hronom, ich riadenie spadá do kompetencie komunikačného oddelenia Kancelárie primátora mesta Žiar nad Hronom. Mestské noviny sa riadia zásadami Etického kódexu novinára schváleného Slovenským syndikátom novinárov.

 

Mestské noviny č. 16/2019

Mestské noviny č. 16/2019

Postavili dobré skrinky a zaplnili ich potravinami. Veľká rekonštrukcia mestskej knižnice. Žiarski kriminalisti odviedli výbornú prácu. Získali sme dotáciu na podporu triedenia odpadu. Sobáše pod holým nebom vyhľadáva čoraz viac snúbencov. Žiarskych umelcov spojil netradičný projekt. Pokračuje sa s rozsiahlymi opravami komunikácií...

Najnovšie inzeráty

» Opatrovateľka

Dátum pridania inzerátu: 20.08.2019

Ponúkam služby opatrovania seniorov. Mám ukončený kurz opatrovateľstva na SČK, prax v DSS a v rodinách. T: +421 905 719 462

» Predám piváreň

Dátum pridania inzerátu: 19.08.2019

Predám piváreň Žiarčanka v Žiari nad Hronom. T: 0915 233 347

» Predám alebo dám do prenájmu

Dátum pridania inzerátu: 19.08.2019

Predám alebo dám do prenájmu zabehnutú predajňu železiarstva na námestí v Žiari nad Hronom. T: 0915 233 347

» Hľadám prenájom

Dátum pridania inzerátu: 14.08.2019

Hľadám prenájom pre dve osoby do 300 eur. T: 0904 680 147, e-mail: olaria2001@gmail.com